Onsdag 15/10 Projekt pilgrimsfalk – föredrag av Tommy Järås

Såväl riksföreningen som vår lokala krets har valt pilgrimsfalken som motiv i sin logotyp. Projekt pilgrimsfalk är också ett av Naturskyddsföreningens mest lyckade projekt i vilket bl.a. fågelvänner från Stenungsundstrakten varit aktiva. Pilgrimsfalken har gått från att ha varit en av landets mest hotade djurarter i mitten av sjuttiotalet till att nu ha en livskraftig […]

Läs mer

Rösta på Svartedalen

Hej alla naturvänner. 2014-06-09 Världsnaturfonden har nominerat Svartedalen till Naturens pärlor. Ett område i Västra Götaland som de anser behöver extra skydd. Så här skriver de: Svartedalen är viktigt för rekreation och ett omtyckt mål för utflykter och lägerverksamhet. Svartedalens natur- och friluftsområde är ett av Västsveriges största sammanhängande barrskogsområden. Det är ett sjörikt urbergslandskap […]

Läs mer

Lördag 14/6 Örtrik lundmiljö

Ranebolund, Stenungsund Ranebolund i Svartedalens sydligaste del bjuder på en för Bohuslän unik lundflora samt ett spännande fågelliv. Vi kommer bland annat att stifta bekantskap med ramslök, kransrams, storrams, tvåblad och med lite tur nästrot. Turen går i relativt svår terräng. Skiner solen kommer vandringen att avslutas med fjärilsstudier. Ta med matsäck och kikare. Samarrangemang […]

Läs mer

Lördag 24/5 Dammexkursion

Nu ska vi damma av våra kunskaper i biologi och kolla vad som finns nere i våra småvatten. Grod- och salamanderyngel kan vi nog hitta, samt kanske dykarbaggar, ryggsimmare, sländlarver, snäckor… ja, hur mycket spännande som helst för den som ser med öppna ögon. Ta gärna med håv och spann om ni har. Lupp eller […]

Läs mer