Hav

En kväll i somras

Rolf Olsson – styrelsemedlem, paddlare och biologilärare – ger här en personlig betraktelse över sina upplevelser från en paddeltur i skärgården.

När det är lugnt på sjön och mina paddeltag har samma frekvens som hjärtats slag i vila, då är jag i ro. Droppet på däck och paddelns ljud i mötet med vattenspegeln, fåglarn

a, ljuset och färgerna i bergen, dofterna av salt och tång, allt detta är underbara ting.

En kväll i somras, när båtfolket tröttnat på att leka med hästkrafter, tog jag en paddelrunda i vatten, som jag känner väl sedan jag köpte min första kajak.

Minnen av stora svajande sjögräsängar, som tillsammans med tång och ljusa sandfläckar täckte sjömil efter sjömil av grundbottnarna kom för mig. Ofta såg jag flera öringar vaka i någon vik, eller så jagade jag iväg en blank skönhet med båten. Jag såg inget av detta i kväll. Tankarna snurrade lite kring gödsel, egoism, bilavgaser och avloppsvatten och jag längtade till mina goa fiskeställen som försvunnit. Vad fort allt kan förändras.

Tången, som jag brukade hänga i för att vila på läsidan av något skär, var borta eller täckt av en slemmig ljusgrön påväxt. Bandtången såg jag inte till alls. När jag metade på mina förut spiksäkra ställen, så blev jag inte av med ett agn. Kvällsturen fick bli en träningsrunda i stället.

Jag höjde paddeltakten med en knop och körde mig lite trött för att tvätta rent i skallen. Tankarna på vad som hänt och händer under vattenytan hängde med. Jag försökte säga, det är nog inte så farligt. Detta trick dög inte. Naturen har en underbar förmåga att reparera sig. Havet är så stort. Vi vet så mycket nu. Det ordnar sig nog. Det ordnar sig nog. Inget påstående gav någon tröst.

Hemma vid platsen där jag satte i kajaken badade jag och grinade lite innan jag tog mig en öl och upplevde några lyckligt stillastående minuter.

Rolf Olsson

Bottenodling av musslorsandmusslor

Det går att odla musslor på havets botten. Varför inte utanför åmynningarna i söder?

I Sverige är vi vana vid att odla musslor på rep som hänger ner under plasttunnor, men på många andra håll i världen är det betydligt vanligare med bottenodlingar. I närheten av Stenungsund finns nu två bottenodlingar på prov, en söder och en norr om Lövön.

När man skördar en bottenodling sker det med en stor skrapa. Vi befarade att den skulle gå djupt ner i bottnen, men det visade sig att den aldrig tränger längre ner än 2 cm. Grumlingen blir alltså inte större än vid en dags storm och sker ungefär vart tredje år.

Renare vatten

Odlar man musslor så fördubblar man biomassan i området, d v s antalet djur och växter.Det gör att närsalterna som kommer från övergödningen av havet fångas upp bättre och vi får ett renare och klarare vatten. Detta i sin tur gör att effekterna av algblomningar i havet lindras.

Från åmynningarna i kommunen sker idag ett ganska stort läckage av närsalter. Vår tanke i Agenda 21-gruppen är att man av skulle kunna odla musslor just i närheten av åmynningarna. Just nu undersöks de ekonomiska möjligheterna, men löser det sig bara kanske vi får se nya musselrev i vår kommun inom kort.

Lars Kastö

Hakefjorden låter bättre än Döda Havet!

När fick du en torsk på kroken senast? Det har tyvärr gått så långt att inte ens den mest inbitna fiskare tycker det är mödan lönt att längre sänka ner kroken. Egentligen känns läget hopplöst, men vi kämpar ändå vidare. Läs om allt som rör havet och vårt arbete att rädda det genom att följa länkarna nedan.

Torskens framtid hotad
-Enligt Havsfiskelaboratoriet i Lysekil är situationen för torsken i Kattegatt värre än någonsin och forskarna har sedan 2002 förordat fiskeförbud

-2013. Östersjötorsken har kommit tillbaka och vi kan nu äta den med gott samvete. I Västerhavet är situationen fortfarande allvarlig.

Havets hus
– Nu dubbelt så stort. Både i verkligheten och på nätet!

Vattenkikaren

– En fantastisk webbplats som handlar om kust och hav och allt spännande man kan hitta. Perfekt för både barn, ungdom och vuxna!