Kontakta oss

Det är vi som bestämmer!
Skämt åsido, vi i styrelsen har valt att engagera oss i Stenungsunds naturskyddsförening av två skäl:

  • Vi tycker det är roligt.
  • Vi tror att vi ska kunna uträtta någonting.

Kontakta oss om du har tips och synpunkter på vår verksamhet, men snälla du, hör inte bara av dig när just området där du bor är hotat! Vi arbetar ideellt för naturvården i hela kommunen!

Lars Arell

Ordförande

Lars Arell

070- 676 82 94

Vice ordförande 

Lina Blomstrand

072 – 981 99 39

stefan1

Kassör

Stefan Malm

076-100 51 84

Ulf-Nilsson

Sekreterare
Programsekreterare

Ulf Nilsson

070-348 05 75

Information

Lars Kastö

070 – 541 57 10

Miljö- och planfrågor

Monica Rundin

peranders_ternevall

ledamot

Per Anders Ternevall

070-424 06 15

Kretsens representant i
styrelsen för
Rädda Svartedalens Vildmark

Thomas Myremark

070–347 27 98

ledamot

Ralf Karlsson

070 379 86 16

stenungsund@snf.se

                   

ledamot

Hanna Ternevall

070-7695622

Vi behöver
förstärkning i styrelsen

Kontakta gärna valberedningen

Peeter Päts
0303-813 23

Din åsikt är viktig för oss.

Skriv till oss om du har något att dela med dig eller om du har något som inte är bra. Vi skall försöka göra föreningen så bra som möjligt.

Kontakta oss via E-post stenungsund@snf.se eller skriv på vår Facebooksida