Norums holme

Norums holme är en riktig pärla på bekvämt cykelavstånd från centrum. På och kring ön finns både rastande vadare och sällsynta kulturväxter.

Snabbfakta

Hitta hit
Norums holme ligger utanför Norumsåns mynning, strax söder om Strandnorum. Lättast tar du dig dit genom att åka till Kullens Handelsträdgård (Blomsterlandet). Har du bil parkerar du den vid handelsträdgården.

Sevärdheter
Rastande fåglar och välbetade strandängar. Och en fantastisk utsikt över Hakefjorden!

Bästa besökstid
Vintern samt tiden från mitten av juli till mitten av september.

Ta dig runt
Följ grusvägen från affärerna ut mot havet och holmen utanför. Gå genom grinden (men glöm inte att stänga den efter dig!). På väg ut till själva holmen går du genom välbetade strandängar som främst utgörs av rödvengräshed. Holmen är förbunden med land genom en pir, vilket gör att man även vid ganska högt vattenstånd kan ta sig ut. Följ sen ön ”varvet runt” från valfritt håll. Fika gärna i lä på södra halvan av ön.

Svårighetsgrad
Det kan vara svårt att få med sig barnvagn, men om du undviker att klättra i bergen ute på själva ön är det väldigt lättgånget.

Rastande fåglar

För den fågelintresserade är Norums holme väl värd ett besök under höst och vinter. Från holmen har man god utsikt över Hakefjorden, samt grundområdena utanför Strandnorum och Bärby. Under hösten samlas en mängd simfåglar här. Främst märks större mängder av knölsvan, gräsand, knipa och småskrake, men genom åren har de flesta av Skandinaviens andfåglar noterats i området.

Från och med mitten av juli rastar mycket vadare utmed de långgrunda stränderna på holmens insida. Bland vadarna märks framför allt kärrsnäppa, större strandpipare, kustsnäppa, gluttsnäppa, rödbena och tofsvipa. Som mest rastande vadare hittar man efter en period med lite sämre väder.

På fastlandets strandängar och ute på holmen rastar mycket flyttande fågel. I augusti förekommer bland annat gulärla i mycket riklig mängd, under september märks framför allt piplärkor. Rovfåglar dras till området under höst och vinter. Tornfalk, fiskgjuse och duvhök ses regelbundet.

Välbetade strandängar

Floran på Norums holme och på de innanför liggande strandängarna utgörs av arter gynnande av bete. Slåttergubbe, slåtterfibbla, svinrot och bockrot är några av de örter som man finner i området.

Tänk på allemansrätten!

Till slut, glöm inte att Allemansrätten även är en skyldighet. Plocka därför inga växter och glöm inte att stänga grinden efter dig. Varken markägaren eller handelsträdgården skulle uppskatta om tjurarna hamnade på fel sida staketet.

Skrivet av Thomas Liebig på 90-talet
Foton, uppdatering och komplettering av Lars Kastö på 20-talet