Sommaräng

Skapa din egen sommarängPŒfŒgel?ga pŒ sommar?ng

Att anlägga en äkta äng tar flera generationer, men det går att fuska och få en blomstrande matta på bara några år. Dessutom räcker det att ”klippa” den en gång om året. Här får du tipsen hur du ska göra.

Få saker är vackrare än en surrande sommaräng i solsken. Tyvärr har antalet ängar minskat stadigt i takt med att de har omvandlats till åkrar och granskogar. Idag finns bara drygt 2000 hektar ängsmark kvar i Sverige. Det är lika mycket som i en medelstor småländsk socken på 1700-talet.

Vad är då en äng egentligen? Jo, en äng är en gräsmark där man odlar vinterfoder till djuren. En riktigt fin, gammal äng har aldrig gödslats, kalkats, plöjts, dikats eller såtts in med främmande växtslag. Den hyser flera arter som idag är starkt utrotningshotade. Att skapa eller återskapa en sådan gammal äng är ingenting man gör i en handvändning, men även på en liten villatomt går det att skapa någonting som påminner om en äng.

Bort med gräsmattan!

Det räcker med några få kvadratmeter för att du ska kunna anlägga en äng. En vanlig gräsmatta har nästan alltid för höga halter av kväve, fosfor och andra näringsämnen. Därför kan du försöka ”banta” jorden genom att hyvla av 10-20 cm av det översta lagret. Fyll sedan på med mager, sandblandad jord. Det kan ta två-tre år innan marken är riktigt bra som ängsmark. När man anlägger en äng behövs tålamod.

Hur får du alla vackra ängsblommor att vandra in i trädgården? Det bästa sättet är att samla frön från blommor i trakten. Att gräva upp dem går visserligen fortare, men är i allra högsta grad olagligt. När du tar frön ska de i första hand komma från trakten där du bor. De trivs med klimatet och miljön. Dessutom hjälper du till att bevara den genetiska variationen. Du kan också köpa fröpåsar i handeln, men många gånger är dessa ”svenska sommarblommor” importerade från Sydeuropa.

 Sådd och skötsel

Det är bäst att så sin äng på hösten. Dels har du hela sommaren på dig att samla frön och dels gror fröna bättre på hösten. Det kan ta lite tid innan allt kommer upp, men under tiden kan du så in lite blåklint och vallmo som sätter färg på din nya äng. Gräsfröer ska du vara försiktigt med, eftersom gräset lätt tar över.

Din äng ska naturligtvis inte klippas en gång i veckan (så skönt!). I stället slår du ängen någon gång i mitten av juli. Att lära sig att slå med lie är en konst som kräver träning, men att slå till husbehov lär man sig ganska snart.

Gräset som slagits får ligga och torka på ängen. Vänd det ofta så torkar det snabbare och fröna får bättre chans att sprida sig. När höet torkat ska det bort för att inte göda ängen. Gödsla överhuvudtaget aldrig och kalka inte heller. Din äng ska vara mager om den ska blomma vackert.

Lycka till med din äng!

Lars Kastö

 Länktips

Läs gärna några sidor om hur och varför man ska anlägga en äng

http://www.odla.nu/artiklar/ute/grasmatta/anlagg-en-blomsterang

http://www.bioresurs.uu.se/pdf/Att_anlagga_en_ang.pdf


© Stenungsunds naturskyddsförening