Enkät

Här hittar du svaren på enkäten:

 

Vad vill Du Stenungsunds naturskyddsförening skall göra?

 

tall_jord19188

 

Örat mot marken

Vad vill du att Stenungsunds Naturskyddsförening skall göra? Vill du engagera dig i föreningens arbete? Vad skall en aktivitet i vårt program handla om för att du skall vilja komma med?

Vi vill utveckla vår förening och få en bättre kontakt med våra medlemmar. Vi vill veta vad du tycker. Du som inte är medlem men är allmänt intresserad av natur och miljö är också välkommen att svara.

Så gör din röst hörd och svara gärna på nedanstående frågor. Svaren kommer att sammanställas och bl.a. läggas ut på föreningens hemsida. Sedan kommer de att påverka vad vi kommer att jobba med och vilka aktiviteter vi kommer att anordna.

Denna enkät består av åtta frågor.

Styrelsen i Stenungsunds Naturskyddsförening

Enkäten

Ytterligare frågor ifall du vill bli aktiv i föreningen

Vill du få info till din e-mail? Om ja, skicka ett mail till stenungsund@snf.se