Välkommen till Stenungsund

 


Vi är en lokalkrets av Svenska Naturskyddsföreningen, en organisation som bygger på frivilligt arbete i lokala kretsar.

I Stenungsund är vi för närvarande cirka 600 medlemmar. Och vi ökar!

Varje vecka besöks våra sidor på Internet av över etthundra personer. En del av dessa är våra medlemmar, men av e-posten att döma är många också långväga besökare. Vi får nämligen mängder av frågor om t ex hur gamla igelkottar kan bli eller hur man bäst anlägger en blomsteräng. Det är sådant som gör att allt arbete är värt besväret.

På våra webbsidor hittar Du mängder med information om natur och miljö i vår kommun, men givetvis ser vi helst att Du följer med oss ut i naturen. Stenungsund är visserligen känt för sina industrier, men har ändå en fantastisk natur alldeles in på knutarna.

Har Du idéer, tips och synpunkter om verksamheten, eller undrar du kanske över något, får du gärna höra av dig till någon av oss i styrelsen.