Stenungsunds Naturskyddsförenings valenkät 2022.

I samarbete med Naturskyddsföreningen i Bohuslän har Stenungsunds Naturskyddsförening genomfört en valenkät till de politiska partierna i kommunen. Vi vill veta hur partierna ser på möjligheterna att påverka några av de olika miljöfrågorna i Stenungsund. Nedan finner ni svaren från de partier som valt att svara. Länk till valenkät Sammanfattning av Naturskyddsföreningens valenkät 2022 Information […]

Läs mer

Jordhammarsviken biotopskyddad!

Länsstyrelsen har dagarna före jul beslutat att bilda ett så kallat biotopskyddsområde för Jordhammarsviken i Stenungsund. Viken ligger i Ödsmål innanför Råön, där midsommarfirandet brukar äga rum, och på och utanför strandängarna som Stenungsunds ridklubb använder.Framför allt vill man skydda vattenområdet, då dessa grunda havsvikar är väldigt viktiga livsmiljöer för hotade djur och växter. Inte […]

Läs mer