Stora Askerön

Säkert är det många som inte tänker på att Stora Askerön hör till Stenungsunds kommun. Så är det i alla fall och därmed får vi chansen att presentera ännu ett underbart smultronställe.

Till Stora Askerön tar du dig antingen med hjälp av båt eller så åker du mot Skåpesund och Varekilsnäs för att sedan ta av mot Askeröarna. Via vägbankar och en bro landar du slutligen på Stora Askerön.

Från bron över sundet mellan Askeröarna kommer du till en T-korsning. Här tar du vänster mot Buvik. Åk så långt det går på denna väg. Vägen slutar med en vändplan, stanna där och du befinner dig vid Buvik.

Buvik

Är du ute för att titta på fåglar går du tillbaka en liten bit från vändplanen. Gå igenom det alkärr som finns öster om vägen alldeles invid viken. Klättra upp i berget framför dig och ta dig till högsta punkten. Härifrån har du en vidunderlig vy ut över Halsefjorden.

I väster ligger den lilla ön Slämman, mot nordost ser du i tur och ordning Getebodskär, Svartskär och Gulskär. Alla ligger framför Stora och Lilla Farholmen.

Kolla in kartan, packa ner kikare och kaffe och ge dig ut. Stora Askerön är fin året runt.
Foto: Lars Kastö

 Fåglar och sälar

Halsefjorden är ett väldigt grunt fjordavsnitt. Tills för några år sedan var vattenkvaliteten mycket dålig sommartid. Idag har detta förbättrats tack vare att man öppnat en vägbank i fjordens inre och därmed fått en bättre vattencirkulation.

Sill förekommer under hela året i mer eller mindre stor mängd. Detta drar en hel del fiskätare till sig. Under hela året ser Du till exempel sillgrissla och tordmule. Ganska spännande att få se arterna i sommardräkt i våra vatten.

Under hösten och vintrar utan is ligger det stora mängder doppingar i Halsefjorden. Dominerar gör förstås skäggdopping, inte alltför sällan finner man ett 50-tal skäggdoppingar här. Svarthakedopping ligger ibland i den inre delen kring Slämman.

Svärta, sjöorre och ibland bergand är ganska säkra arter under hösten. De tycks finna bäst med föda nedanför Brattholmen, som ligger väster om utsiktspunkten, eller utanför Hals rakt norrut.

Knipa, småskrake och ejder är de sjöfåglar som dominerar. Ibland övervintrar ända upp till 500 ejdrar, 500 knipor och ett 100-tal småskrakar i fjordavsnittet. Lägger sig isen kommer gärna salskrakar till Halsefjorden. Ibland har jag sett så många som ett 25-tal.

På Gulskär och Slämman står ofta storskarv från midsommartid till april. Kolla gärna av skarvarna på Slämman, ibland kan det finnas färgmärkta storskarvar där. Försök i så fall avläsa ringarna.

Vintertid är chansen att få se havsörn mycket god. Örnar patrullerar gärna av fjorden. Ofta utnyttjas Getebodskär som sittplats. Har man tur kan man få se havsörn jaga, en upplevelse som heter duga.

Duvhöken brukar stryka förbi när man står vid Buvik.

Om du paddlar ut till Stora Askerön och har tur kan du få sällskap av en nyfiken knubbsäl.
Foto: Lars Kastö

På senare tid har knubbsälen ökat i Halsefjorden. Ofta ligger det knubbsäl på hällar runt Getebodskär-Gulskär. En del sälar dröjer sig kvar i området hela året.

Storskog

Efter att blickat ut över Halsefjorden kan du ta dig tillbaka utefter vägen. Strax efter det att du kommit uppför den branta backen ner till Buvik tycker jag det är väl värt att stanna till på någon mötesplats. Gå på skogsvägar österut och du befinner dig snart i gammelskogen. Trots att det avverkats en del de senaste åren, så finns det mycket skog kvar. Grova tallar och granar bildar krontak över fin skog, där du bland annat kan stöta på ormbunken kambräken.

Skrivet av Thomas Liebig på 90-talet
Foton, uppdatering och komplettering av Lars Kastö på 20-talet