Stenungsön

Stenungsöns naturstig erbjuder fantastiska kustvyer. På ledens högsta punkt Stora Huvudet finns en bänk. Där kan man slå sig ner och beundra inte bara Stenungsön utan också Inland i öster, Hakefjorden i mitten och Tjörn i väster. Stigen har två sträckningar, 2,5 km eller 1,5 km.

Du hittar mer information om naturstigen här.