Lyckad utflykt i gråvädret

I säkert trettio år har vi i föreningen haft som tradition att varje år kring trettonhelgen ge oss ut till Jordhammarsviken för att titta på vinterfåglar. I år slog vi rekord med hela 23 deltagare, trots gråväder och tidvis duggregn! Vi såg många spännande fågelarter – som smådopping, bergand, sjöorre och tordmule – och tack […]

Läs mer

Snart kommer sånglärkan!

Du kan knappast undgå att bli glad när du hör den första lärkan drilla högt uppe i skyn. Den låter så jublande lycklig, men tyvärr har den blivit allt ovanligare i jordbrukslandskapet. I skrivande stund har det synts en hel del sånglärkor i Skåne och några få fynd har gjorts i Halland, så det står […]

Läs mer

Holkar och ringmärkning i Stenungsund 2020

Under året har undertecknad och Anders Melin inventerat såväl star-/ som mesholkar runtom i Stenungsund. Omkring 150 starholkar har satts upp, bland annat vid Jordhammar, Järnklätt, Norums kyrka, Äggestorp samt Strandkärr. Staren har haft ett hyfsat år med runt 70 lyckade häckningar, omkring 350 ungar har ringmärkts. Mesar och flugsnappare har haft ett bra år. I Furufjäll […]

Läs mer