Gårdsjön

Försurningsstigen runt Gårdsjön

Vill du besöka Svartedalen, men har tröttnat på de gamla vanliga utflyktsmålen bör du absolut besöka Gårdsjön. IVL (Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning) och Gårdsjöstiftelsen har bekostat en naturstig om försurningen, som framställts av Svante Hultengren och Hans Hultberg. Egentligen är det faktiskt två stigar det handlar om. Har du tid rekommenderar jag den längre, men båda passerar det välkända ”taket” (se nedan). Längs den långa stigen finns det dessutom 13 stationer som handlar om försurning och forskningen runt Gårdsjön. Packa alltså ryggsäcken med fika och ta med dig dina vänner ut i skogen. Vyerna är vackra och du lär dig säkert en del om försurning på köpet.

gårdsjön-uttak

Hur hittar jag dit?

Du tar dig lättast till Gårdsjön genom att först åka gamla E6:an till Ucklum och därifrån köra vägen österut mot Västerlanda. Efter ca 4 kilometer står det Gårdsjön på en skylt som pekar åt höger. Följ den fram till parkeringen, som ligger på vänster hand.

Hur ser de två stigarna ut?

Det finns två stigar, en kortare på 1,5 timmar och en som tar 3 timmar att gå inklusive fikapaus. Båda passerar det välkända ”taket”. Kommunens s k naturvårdslag har lagt ned ett jättejobb på att röja och märka upp dessa stigar. Längs den långa stigen finns det som sagt 13 stationer som handlar om försurning och forskningen runt Gårdsjön. Stigarna går i kuperad terräng, så även om de är relativt lättgångna är det absolut ingen idé att ta med sig barnvagnen.
För en beskrivning av stigarna h

ar vi lagt ut en karta (över stenungsunds vandrings och cykelleder) som du kan titta på. Den går givetvis också att skriva ut även om kvalitén då kanske inte blir den allra bästa. Dessutom finns en rundvandringsguide tillgänglig när du väl kommer dit.

Var fikar jag lämpligast?

Taket, som ligger under första halvan av stigen är givetvis en spännande plats, men du bör undvika all mätutrustning där och i stället sätta dig på udden nedanför om det är förmiddag. Det finns även ett vindskydd mellan station 6 och 7 på kartan, men det ligger lite tråkigt på en blåsig höjd inne i skogen. Fortsätt då hellre till utflödet mot Hästevattnet (vid station 8), där bilden intill är tagen. Annars är det absolut vackraste stället uppe på näset mellan Gårdsjön och Lysevatten (mellan station 9 och 10). Den enda nackdelen är att denna rastplats ligger väl sent längs stigen.

Vad är taket och vad forskar man om?

Mitt ute i Svartedalen har ett avrinningsområde på 6300 kvadratmeter skyddats mot regn, snö och annat nedfall genom ett man har placerat ett stort genomskinligt plasttak över hela området. På så sätt kommer det sura regnet inte åt trädens rötter. I stället konstbevattnar man hela området med normalt friskt vatten. Man hoppas att projektet genom detta kommer att ge information om hur mark och vatten återhämtar sig då det sura nedfallet har minskats till nivåer som naturen tål.

statak

OBS! Taket är numera rivet och projektet har upphört. 

Mer information om Gårdsjön

Stenungsunds kommun har en utmärkt sida om Gårdsjön som inriktar sig på naturstigarna runt sjön.

Uppdaterat: 2013-11-18