Vår logga

 

Stenungsunds Naturskyddsförening

Stenungsunds Naturskyddsförening

När Stenungsunds Naturskyddsförening beslutade att ta fram en logga för föreningen, så gick uppdraget till den kände konstnären Göran Dalhov. I loggan kombinerade Dalhov på ett mycket fint sätt tre biologiska specialiteter som är karakteristiska för Stenungsunds kommun.

Pilgrimsfalken, falco peregrinus, symbolen för Svenska Naturskyddsföreningen. Pilgrimsfalken var starkt hotad av miljögifter så på 1970-talat startade Projekt Pilgrimsfalk och många frivilliga började bevaka pilgrimsfalkens häckningslokaler, bl.a. i Stenungsunds kommun. Projekt Pilgrimsfalk lyckades och falken räddades. Pilgrimsfalken sprider sig nu i Sverige men den är rödlistad som nära hotad. Den häckar sedan länge på några platser i kommunen.

Hedjohannesörten, hypericum pulchrum, växer i Svartedalen. Där finns en fröbank i marken sedan den tid då Svartedalen bestod av ljunghedar och kala berg. Den växer på mager skogsmark och är beroende av markstörning för att fröna skall börjar gro. Man kan hitta hedjohannesörten i nya hjulspår, i vägskärningar, utefter skogsbilvägar och i bergsbranter. I Sverige växer hedjohannesörten med få undantag enbart i Svartedalen. Den är rödlistad som starkt hotad.

Snäpporna i flock står för Stenungsunds kommuns kust mot västerhavet. Kärrsnäpporna, calidris alpina, passerar här vår och höst. Skärsnäpporna, calidris maritima, övervintrar här på västkusten.

Loggan är daterad 1997.