Stora Askerön

Säkert är det många som inte tänker på att Stora Askerön hör till Stenungsunds kommun. Så är det i alla fall och därmed får vi chansen att presentera ännu ett smultronställe.

 

Till Stora Askerön tar Du Dig antingen med hjälp av båt eller så åker Du mot Skåpesund och Varekilsnäs för att sedan ta av mot Askeröarna. Via vägbankar och en bro landar Du slutligen på Stora Askerön.

Från bron över sundet mellan Askeröarna kommer Du till en T-korsning. Här tar Du vänster mot Buvik. Åk så långt det går på denna väg. Vägen slutar med en vändplan, stanna där och Du befinner Dig vid Buvik.

Buvik

Är Du ute för att titta på fåglar går Du tillbaka en liten bit från vändplanen. Gå igenom det alkärr som finns öster om vägen alldeles invid viken. Klättra upp i berget framför Dig och ta Dig till högsta punkten. Härifrån har Du en vidunderlig vy ut över Halsefjorden.

I väster ligger den lilla ön Slämman, mot nordost ser Du i tur och ordning Getebodskär, Svartskär och Gulskär som alla ligger framför Stora och Lilla Farholmen.

 Fåglar och sälar

Halsefjorden är ett väldigt grunt fjordavsnitt. Tills för några år sedan var vattenkvaliteten mycket dålig sommartid. Idag har detta förbättrats tack vare att man öppnat en vägbank i fjordens inre och därmed fått en bättre vattencirkulation.

Sill förekommer under hela året i mer eller mindre stor mängd. Detta drar en hel del fiskätare till sig. Under hela året ser Du till exempel sillgrissla och tordmule. Ganska spännande att få se arterna i sommardräkt i våra vatten.

Under hösten och vintrar utan is ligger det stora mängder doppingar i Halsefjorden. Dominerar gör förstås skäggdopping, inte alltför sällan finner man ett 50-tal skäggdoppingar här. Svarthakedopping ligger ibland i den inre delen kring Slämman.

Svärta, sjöorre och ibland bergand är ganska säkra arter under hösten. De tycks finna bäst med föda nedanför Brattholmen, som ligger väster om utsiktspunkten, eller utanför Hals rakt norrut.

Knipa, småskrake och ejder är de sjöfåglar som dominerar. Ibland övervintrar ända upp till 500 ejdrar, 500 knipor och ett 100-tal småskrakar i fjordavsnittet. Lägger sig isen kommer gärna salskrakar till Halsefjorden. Ibland har jag sett så många som ett 25-tal.

På Gulskär och Slämman står ofta storskarv från midsommartid till april. Kolla gärna av skarvarna på Slämman, ibland kan det finnas färgmärkta storskarvar där. Försök i så fall avläsa ringarna. Det kan löna sig att titta noga bland alla sjöfåglarna. Under 2000 och 2001 har två riktiga rariteter observerats. En svartnäbbad islom fanns under vårvintern 2000 här under några dagar. I våras låg en gammal praktejderhanne under några veckor i området. Praktejderhannen syntes mestadels i Askerösund.

De sista åren har knubbsälen ökat i Halsefjorden. Under vintern 2000/01 kunde så mycket som ett 25-tal skådas. Ofta ligger det knubbsäl på hällar runt Getebodskär-Gulskär. En del sälar dröjer sig kvar i området hela året.

 Rovfåglar

Vintertid är chansen att få se havsörn mycket god. Örnar patrullerar gärna av fjorden Ofta utnyttjas Getebodskär som sittplats. Har man tur kan man få se havsörn jaga, en upplevelse som heter duga.

Vårvintern 2001 jagade pilgrimsfalk regelbundet i fjorden. Bäst kunde man se pilgrimsfalk utanför Hals, där det var gott om skratt- och fiskmås.

Duvhöken brukar stryka förbi när man står vid Buvik.

Storskog

Efter att blickat ut över Halsefjorden kan Du ta Dig tillbaka utefter vägen. Strax efter det att Du kommit uppför den branta backen ner till Buvik tycker jag det är väl värt att stanna till på någon mötesplats. Gå på skogsvägar österut och du befinner Dig snart i gammelskogen. Trots att det avverkats en del de senaste åren, så finns det mycket skog kvar. Grova tallar och granar bildar krontak över fin skog, där Du bland annat kan stöta på ormbunken kambräken.

 

Thomas Liebig

Uppdaterat: 2012-01-08