Stenstugan

svartedalen_stenstugansvartedalen_kartaFörsvinnande Kulturmiljöer

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid. Fynd av flintredskap visar att människor levde på jakt redan under stenåldern. I jordeböcker finns bosättningar angivna från 1600-talet. Det finns lämningar efter många torp och små gårdar vars utmarker skogen nu återtagit på ljungens bekostnad. Ljungen gav foder åt djuren och bränsle till härden. Mängder av stengärdesgårdar vittnar om hur väl markerna utnyttjades. Väl bevarade jordkällare var livsviktiga för att skydda potatis och mjölkprodukter från vinterns kyla och sommarens värme. Gårdarna var uppdelade i mantal, ned till 1/32. Dessutom fanns soldattorp. Hur kunde potatis, råg och kornas mjölk räcka för att försörja stora barnaskaror över vintern? Med stigande välstånd har bosättningarna övergivits under början av 1900-talet..