Norums holme

Norumsholme-P1270198Norums holme är en riktig pärla på bekvämt cykelavstånd från centrum. På och kring ön finns både rastande vadare och sällsynta kulturväxter.

Norums holme ligger utanför Norumsåns mynning, strax söder om Strandnorum. Lättast tar du dig dit genom att åka till Kullens Handelsträdgård. Har du bil parkerar du den vid handelsträdgården och går därefter den grusväg som leder ut mot holmen. På väg ut går du genom välbetade strandängar som främst utgörs av rödvengräshed. Holmen är förbunden med land genom en pir, vilket gör att man även vid högt vattenstånd kan ta sig ut.

 Rastande fåglar

För den fågelintresserade är Norums holme väl värd ett besök under höst och vinter. Från holmen har man god utsikt över Hakefjorden, samt grundområdena utanför Strandnorum och Bärby. Under hösten samlas en mängd simfåglar här. Främst märks större mängder av knölsvan, gräsand, knipa och småskrak, men genom åren har de flesta av skandinaviens andfåglar noterats i området.

Från och med mitten av juli rastar mycket vadare utmed de långgrunda stränderna på holmens insida. Bland vadarna märks framför allt kärrsnäppa, större strandpipare, kustsnäppa, gluttsnäppa, rödbena och tofsvipa. Som mest rastande vadare hittar man efter en period med lite sämre väder.

På fastlandets strandängar och ute på holmen rastar mycket flyttande fågel. I augusti förekommer bl a gulärla i mycket riklig mängd, under september märks framför allt piplärkor. Rovfåglar dras till området under höst och vinter. Tornfalk, fiskgjuse och duvhök ses regelbundet.

 Välbetade strandängNorumsholme-P1270199ar

Floran på Norums holme och på de innanför liggande strandängarna utgörs av arter gynnande av bete. Slåttergubbe, slåtterfibbla, svinrot och bockrot är några av de örter som man finner i området.

Till slut; glöm inte att Allemansrätten även är en skyldighet. Plocka därför inga växter och glöm inte att stänga grinden efter dig. Varken markägaren eller handelsträdgården skulle uppskatta om tjurarna hamnade på fel sida staketet.

Thomas Liebig

Uppdaterat: 2012-01-08