Härsevattnet

Ett av kommunens verkliga smultronställen är Härsevattnet. Sjön är centralt belägen i Svartedalens vildmarksreservat. Området präglas av tall- och granskog som är opåverkad av skogsbruk de senaste 150 åren.

Så hittar du dit

Kommer du från E6:an tar du först av vid Stora Höga söder om Stenungsund och kör sedan gamla E6:an mot Ucklum. I Spekeröd står en skylt in mot Svartedalen som du ska följa. Efter golfbanan kör du vidare mot Ålevattnet. (Missa inte alla vackra gamla sågar som ligger i bäckravinen på höger sida!) Passera Bottenstugan med alla sina vandringsleder. Efter några backar passerar du Klarevattnet, Svartedalens enda handikappanpassade fiskesjö. Strax efter tar du norrut (vänster) och fortsätter sedan ända fram till infarten vid Äggdalssjön. Där tar du in och följer sedan huvudvägen som blir allt sämre tills du når parkeringen på Härsevattnets sydöstra sida.

Med utgångspunkt från parkeringen kan Du ta Dig runt sjön. Jag väljer att ta med Dig på en tur.

Vi startar som sagt vad vid parkeringen. Är det en varm och skön sommardag inbjuder sjön till bad. På stenklackarna vid parkeringen kan Du slänga Dig i det bassängliknande vattnet. Numera finns även ett ”hopptorn” med avsatser på ända upp till 14 meter över ytan i sydändan.

Härsevattnet är en sjö som inte kalkas, utan får behålla karaktären starkt försurad! Sjöns pH ligger runt 4,5. Det låga pH-värdet innebär att sjöns ekosystem är starkt påverkat. Fisken är försvunnen och därmed också en viktig predator i sjön. De viktigaste rovdjuren i sjön utgörs numera av ganska storväxta vattenskalbaggar och sländelarver.

Man kan generellt säga att allt liv i sjön är storväxt, andelen småväxta plankton är liten i denna näringsfattiga miljö. Genom att ”livet” är storväxt och näringstillgången liten blir sjön extremt klar.

Bohusleden

Vi lämnar nu parkeringen och går en liten bit söderut på vägen vi kom. Vid sjöns sydspets tar vi in på en stig som går mot väster. Efter en stunds ganska brant stigning når vi toppen av bergspartiet längs sjöns sydsida. Det är där hopptornet ligger. Ta en kort paus och plocka fram Din kikare. Storlom, knipa, kanadagås och drillsnäppa brukar vara arter som man kan stifta bekantskap med i sjön. När Du spanat färdigt och pustat ut är det dags att vandra vidare mot väst. Ganska snart kommer Du ner till en större stig. Detta är Bohusleden och denna fortsätter Du nu norrut med orange markering.

Efter att ha passerat sjöns avrinning kommer Du fram till ett numera rivet (uppeldat?) vindskydd. Detta är bästa platsen där Du kan göra upp eld under turen. Alltså fram med grillkorven!

Turen går snart vidare norrut. Här kommer skogen att bli stor och mysig att gå i. Marken täcks av illgröna mossor och är det höst är svampfloran rik! Rariteter som blomkålssvamp och fjällig taggsvamp kan Du hitta med lite tur. Kremlor, soppar och trattkantareller är sånt Du kan fylla svampkorgen med. Från träden hör Du här barrskogsmesar och kungsfågel. Hör Du hackspettshack är det väl värt att smyga på. Just på denna sida finns det chans att stöta på den för Bohuslän sällsynta tretåiga hackspetten.

Järpe och tjäder

I sjöns norra del kommer turens enda strapats. Du tar Dig uppför en ordentlig brant som numera har räcken du kanb hålla dig i. Uppe på toppen har du sedan vandringens absolut bästa vy ut över sjön. Här är du ungefär halvvägs och en fikapaus passar bra. Du kan också välja att följa leden ner och gå ut på udden nedanför om vinden skulle ligga på.

Bohusleden fortsätter nu norrut, men du ska lämna leden och runda sjöns relativt blöta nordspets (stövlar rekommenderas!). Svängen kan bära frukt genom att Du i fuktdrågen kan stöta på järpe.

Väl över på ostsidan lämnar Du sjöns omedelbara närhet en stund. Här kommer Du att hitta flera stigar som leder mot söder. Ju längre österut Du går desto mer lättgången blir stigen, men avlägsna dig inte alltför mycket om du vill gå utmed sjön den vackra sista biten.

Skogen på denna sida har samma karaktär som på västsidan, även om inslaget av tall är betydligt större här. Med ett buller kanske Du stöter upp en tjäder! Är det vår kommer rödstjärt, taltrast, svartvit flugsnappare och lövsångare att ackompanjera Dig.

Här och var passerar Du små dalar som vätter mot sjön. Dalarna är täckta av det högväxta gräset blåtåtel och stora mängder pors. Snart når vi åter parkeringen och turen är därmed klar.

En tur runt Härsevattnet erbjuder Dig en ordentlig skogsupplevelse. Naturen är ganska enhetlig och stabil, andelen arter Du stöter på inte så stor men väl så specialiserad till storskogen. En av de stora upplevelserna är att Du här kan uppleva TYSTNADEN.

Thomas Liebig och Lars Kastö

Uppdaterat: 2009-01-15