Furufjällsområdet

2 naturstigar på området, en på 3 km och den andra är ca 7 km.Furufjall_20070331_AMelin_3208

Naturen på Furufjäll erbjuder en stor variation med allt från barr- och lövskog till torr- och våtmarker med växlande flora och fauna. Här finns också kulturminnen och fina utsiktspunkter över Stenungsund och Hakefjorden.

3 km stigen.  Längs stigen står skyltar som berättar om områdets växter och om spåren efter de människor som funnits här under olika perioder.

7 km gula spåret  Det passar både för promenader och krävande terränglöpningsträning!

Stigarna underhålls av Stenungsunds kommun och Stenungsunds Orienteringsklubb.

Du hittar mer information om Furufjäll här.