Fåglar

Kommunlistan på Svalan  258 arter

Havsörn i fjorden
Örnar i våra fjordar

Havsörn Foto: Anders Melin Havsörn. Foto: Anders Melin
 År 2004 var det precis hundra år sedan havsörnen senast häckade i Bohuslän. På senare år har arten åter ökat i våra trakter vintertid, men bristen på lämpliga boplatser har gjort att ingen av örnarna har stannat när våren kommit. Nu har det byggts det tre konstgjorda boplattformar i STO-regionen. När kommer första häckningen?

Sitter hemma i kammaren och bläddrar igenom fältanteckningar från 1970-taletets vintrar. Finner att visst fanns det örnar i våra marker även då. I slutet av 70-talet drog jag och några kamrater ut kött till en åtel vi hade på Lyrön. Åteln var flitigt besökt av både kungsörn och havsörn. Havsörnarna var företrädelsevis gamla individer och höll sig i de yttre delarna av Stigfjorden.Jag bläddrar vidare i böckerna. Under hela 80-talet matade vi örnar på Mannfjäll som ligger nästan vid Lyckornas golfbana i Ljungskile. Vi var ett draglag från Stenungsund som en dag i veckan, från november till mars, slet med att dra upp åtelkött på toppen av ”fjället”. Resultatet var gott. Under en vinter kunde upp till 10 olika kungsörnar och dessutom ormvråk och flera duvhökar få giftfritt kött. Endast en vinter, den kalla vintern 81/82, gick det ner havsörn på åteln.Minskade miljögifterIdag är åteltiderna slut i våra marker. Främsta orsaken är att Scan i Uddevalla lagts ner och därmed är ej längre leveranserna av kött tryggade. Behovet av att lägga ut kött är inte heller lika stora i dag som då i och med att miljögiftssituationen förbättrats markant under 1990-talet.Med glädje har jag och flera med mig kunnat konstatera att vi under de senaste vintrarna har haft många havsörnar i våra fjordar. Något dramatiskt har hänt i naturen!Vintrarna 95/96, 96/97 och också nu i vinter har jag lagt mycket tid på att försöka utröna hur många havsörnar vi har i Stigfjords-, Halsefjordsområdet. Genom att regelbundet besöka Kalvöfjorden, Skåpesund, Askeröarna, Jordhammarviken och Kolhättan från november till mars går det utmärkt att skaffa sig en god bild av örnläget. Individmässigt ser det ut så här:

  • 95/96  9 olika individer
  • 96/97  7 olika individer
  • 97/98 4 olika individer

Siffrorna är minimisiffror och kan givetvis dölja ytterligare örnar. Under några perioder ser man mer örn än annars. Koncentrationen av havsörnar blir som störst om vi har en mycket kraftig isläggning. Sjöfåglarna kommer då att samlas i de vakar som bildas vid Skåpesund, Jordhammar, Galterön och Kolhättan. Vid dessa platser kommer givetvis också örnarna att hålla till. Helt klart är att örnrikedomen står i samband med den stora mängd av svanar och änder som finns här vintertid.Bästa spaningsställenaVart skall jag åka för att få se örnar? Svaret på frågan är ganska enkelt att ge. Åk och titta där det finns mest sjöfågel för tillfället!KalvöfjordenFrån den första november är det väl värt att besöka Kalvöfjorden. Den ser Du bäst från antingen Ängholmen eller Rörholmen som båda ligger på Orust. Sök upp en god utsiktspunkt och ha tålamod! Kolla in alla änder. Ligger de i täta grupper finns det örn alldeles i närheten. Spana av alla höjder och skär. Ofta sitter det havsörnar på toppen av Kalvö eller Hjälm. Med lite tur kan Du få se örnarna jaga.Så länge Kalvöfjorden inte är frusen är det här Du har som störst chans att få se havsörn. Min egen toppnotering är 7 individer vid ett och samma tillfälle. Redan den 4 november.RåssöNär Kalvöfjorden fryser är det väl värt att söka sig ut till Råssö. Bästa observationsplatserna finner Du vid Örneviken eller allra längst ut på Råssöns sydspets. Örnarna håller vanligtvis till där sjöfåglarna ligger, dvs mellan Valön, Hjälm och Kalvö. Fryser fjordarna till ytterligare söker Du Dig till de öppna vatten jag tidigare nämnt.Häckning efter hundra år?Med glädje läser jag Wilhelm von Wrights anteckningar ”öfver de i Bohuslänska skärgården observerade foglarna” från 1850. Wright konstaterar precis som jag att havsörnarnas kärnområde är runt Varekilsnäs under vintern! Kanske vi om något år kan få se örnarna tillbaka som häckfåglar i våra marker, vilket var 100 år sedan sist.

Thomas Liebig

TIPS!

© Stenungsunds naturskyddsförening