Nu är årets holkmärkning avslutad.

Under vintern och våren har vi tillverkat och satt upp ett antal fågelholkar i kommunen. Stort tack till Naturcentrum  som sponsrat med pengar till material för tillverkning av holkarna. Holkarna är uppsatta på olika ställen i kommunen och det resulterade i drygt 900 märkta ungar, varav 350 starar, 250 blåmes, 170 talgoxe, 170 svartvita flugsnappare, […]

Läs mer

”Hela Sverige ställer om”.

Naturskyddsföreningen har just givit ut ett omfattande material om den nödvändiga omställningen. Vår lokala studiecirkelgrupp  Agenda 2030 träffas den 11 mars kl 18,00- 19,45 på Fregatten för att se hur vi kan påverka omställningen i vår kommun. Välkommen!  Eva Andersson 070 215 25 88 Karin Ekeborg  070 650 22 35

Läs mer

En föreläsning om Fossil fria pensioner!

Vi tar upp hur inkomstpensionen investeras i fossila bränslen utan att pensionsspararna kan påverka det. Naturskyddsföreningen har granskat Första till Fjärde AP-fonderna  som investerar våra gemensamma pensionspengar i 89 av de 200 klimatskadligaste bolagen i världen. Naturskyddsföreningens rapport samt frågor i anslutning till den diskuteras under kvällen. Föredragande är Shanar Tabrizi, som tillvardags jobbar för […]

Läs mer