”Hela Sverige ställer om”.

Naturskyddsföreningen har just givit ut ett omfattande material om den nödvändiga omställningen. Vår lokala studiecirkelgrupp  Agenda 2030 träffas den 11 mars kl 18,00- 19,45 på Fregatten för att se hur vi kan påverka omställningen i vår kommun. Välkommen!  Eva Andersson 070 215 25 88 Karin Ekeborg  070 650 22 35

Läs mer

En föreläsning om Fossil fria pensioner!

Vi tar upp hur inkomstpensionen investeras i fossila bränslen utan att pensionsspararna kan påverka det. Naturskyddsföreningen har granskat Första till Fjärde AP-fonderna  som investerar våra gemensamma pensionspengar i 89 av de 200 klimatskadligaste bolagen i världen. Naturskyddsföreningens rapport samt frågor i anslutning till den diskuteras under kvällen. Föredragande är Shanar Tabrizi, som tillvardags jobbar för […]

Läs mer

Yttranden över ärenden..

2019-12-20 Synpunkter på Mariagården i ÖP Yttrande över detaljplan för bostäder, Kopper 2:13 och  Kopper 2:16. 2019-12-19 Yttrande över Förslaget till Lokala avfallsföreskrifter 2020 2019-08-12 Synpunkter på detaljplanen för Västanvindsgatan, Stenung 3:282 och 2:234. 2019-03-26  Diarienummer  948558 Yttrande tidigt samråd inför ansökan om en återvinningsstation i Stora Höga , Stenungsunds kommun  

Läs mer