Materiallista

Stenungsunds fältbiologer är tyvärr sedan länge insomnade. Verksamhet bedrevs i närmare tjugo år, men det är numera stendött. Vi hoppas dock att alla att verksamheten ska återupptas av nya pigga ungdomar. I väntan på detta förvaltar Stenungsunds naturskyddsförening följande prylar som finns för utlåning till intresserade kretsmedlemmar:

Diverse prylar

 • Häcksax
 • bensindriven
 • Stentrumlare
 • För slipning av stenar
 • Tubkikare
 • Kowa, okular 20X, stativ Slik Master
 • Tält
 • Anaris 3-manstält
 • Diaprojektor
 • Voigtländer inkl sladd & frammatarsladd
 • Filmduk
 • Bärbar allt-i-ett m stativ
 • Isborr
 • Mora 12,5 mm
 • Stormkök
 • Trangia 3, inkl 1-liters spritflaska
 • Liggunderlag
 • Blått inkl fodral & rem
 • Skrivmaskin
 • Silver reed

Litteratur

Växter

 • Vår flora i färg
 • AWE/GEBERS förlag
 • Svensk flora
 • Krok/Almquist, 26:e upplagan, fanerogamer och ormbunksväxter
 • Svensk flora II
 • Krok/Almquist, 7:e upplagan, kryptogamer utom ormbunksväxter
 • Lavar – en fälthandbok
 • R. Moberg/ I. Holmåsen
 • Mossor – en fälthandbok
 • T. Hallingbäck/I. Holmåsen
 • Svampar i naturen
 • Mosserg/Nilsson/Persson
 • Lavflora
 • M. Lindqvist, Fältbiologerna, en fälthandbok
 • Mossflora
 • Fältbiologerna, en fälthandbok
 • Lavarna och luftmiljön
 • M. Lindqvist, Fältbiologerna
 • Träd och buskar vintertid
 • Fältbiologerna, häfte
 • Tickor
 • Fältbiologerna Älvsborg-Bohus, häfte

Insekter & småkryp

 • Nordeuropas insekter
 • M. Chinery, Handbok för bestämning av samtliga insektsfamiljer i Nordeuropa
 • Europas dagfjärilar
 • L.G. Higgins/Hargreaves, en fälthandbok
 • Sveriges trollsländor
 • G. Sahlén, Fältbiologerna
 • Knuffa för insekter del 1 & 2
 • inkl kompendium, Fältbiologerna
 • Djurplankton
 • Fältbiologerna, häfte
 • Bottenorganismerna
 • Fältbiologerna, häfte
 • Introduktion till spindelstudier
 • Fältbiologerna, häfte
 • Insekter – fångster, preparering och undersökningar
 • Fältbiologerna, häfte, 4 ex
 • Entomologikompendium
 • Fältbiologerna, ett häfte om insekter, 3 ex
 • Sveriges vårtbitare och gräshoppor
 • Fältbiologerna

Fåglar

 • Knuffa för fåglar
 • Fältbiologerna, tips till egna fågelundersökningar
 • Fågelbröstben
 • Fältbiologerna, häfte

Däggdjur

 • Nordiska smådäggdjur
 • Fältbiologerna, häfte
 • Smådäggdjursstudier
 • Fältbiologerna, häfte
 • Fladdermöss
 • I. Ahlén, artbestämning av flygande fladdermöss

Miljö & naturvård

 • Resursslöseri i överflöd
 • Fältbiologerna
 • Naturvård i skogen
 • Fältbiologerna
 • Havet – livsmiljö eller soptipp
 • Fältbiologerna
 • Älvboken
 • Fältbiologerna
 • Försurningen – ett gränslöst miljöhot
 • Jordbruksdepartementet
 • Fältbiologi på jordbruksmark
 • Fältbiologerna, häfte
 • Fältbiologi från början
 • Fältbiologerna, häfte
 • Sjön som miljö
 • Fältbiologerna, häfte
 • Motboken – handbok i lokalt miljövårdsarbete
 • Fältbiologerna

Övrigt

 • Grod- och kräldjur i Norden
 • T. Cedhagen/ G. Nilsson, Fältbiologerna
 • Smultronställen i Västsverige
 • Fältbiologerna Älvsborg-Bohus
 • Sveriges Natur
 • Naturskyddsföreningens årsböcker från:
  1972 – Internationell miljövård
 • 1973 – Skogsbruk och naturvård
 • 1975 – Natur för framtiden
 • Silverlöjan och den fattiges tröst
 • G. Brusewitz, kåserier om fiskar och fiske

För mer info om utlåningsvillkor etc kontakta Lars Kastö på tel 891 97.

 

© Lars Kastö, Stenungsunds naturskyddsförening

För mer information kontakta oss